Tag:

biển

TTCT - "Thế hệ chúng ta phải tự mình giành lại mọi thứ, Mariamirella ạ”, tôi nói. “Nghĩ và làm các thứ cùng lúc. Đừng làm mà không nghĩ thông suốt trước đã. Chúng ta sẽ phải chấm dứt sự khác biệt giữa những thứ mình nghĩ với bản thân những thứ ấy. Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc”.

TTCT - Trên tất cả, Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu là hi vọng lớn nhất để bảo vệ đại dương và các nguồn lực của nó. Nhưng thật đáng tiếc vì chỉ có một điều khoản liên quan tới đại dương trong thỏa thuận này.

TTCT - Tình cờ, bạn hỏi tôi: “Anh thấy biển lần đầu khi nào?”. Tôi lục xáo trí nhớ và lạ thay, có thể tìm thấy câu trả lời thật chính xác, thậm chí có thể cung cấp thêm cho bạn biết về tình huống, trạng thái, cảm giác trong câu chuyện lần đầu thấy biển.