Tag:

biểu trưng cho nền kinh tế hiện đại

TTCT- Pokémon như một biểu trưng cho nền kinh tế hiện đại đang gây hại cho nhân loại như thế nào - một bài trên tờ Vox mô tả một cách độc đáo.Cơn sốt trò chơi Pokémon Go có lẽ đã đến tai mọi người bởi báo chí, nhất là báo chí Mỹ khai thác cơn sốt này ở đủ mọi góc cạnh. Thế nhưng so sánh Pokémon như một biểu trưng cho nền kinh tế hiện đại đang gây hại cho nhân loại như thế nào thì bài trên tờ Vox là độc nhất.