Tag:

biểu tượng cảm xúc

TTCT - Dù xem trên thiết bị nào thì emoji cũng nhỏ như cái móng tay theo đúng nghĩa đen. Thoạt tiên, chỉ là công cụ giúp “mua vui cho thiên hạ” trên thế giới mạng, ấy vậy mà vô số chuyện rắc rối đã xảy ra, từ bình đẳng giới đến... phân biệt chủng tộc