Tag:

BOT Cai Lậy

TTCT - Mâu thuẫn liên quan đến các trạm đặt thu phí BOT và tính phù hợp của các dự án lại nóng sau tranh cãi về chi phí tại hàng loạt dự án BOT, tin tức về đề nghị mua lại một số trạm BOT của Bộ Giao thông vận tải, và sự bác bỏ dứt khoát của Quốc hội, thông qua Ủy ban Kinh tế.

TTCT - Dự án BOT Cai Lậy tại Tiền Giang ngay khi bắt đầu thu phí (tháng 8-2017) đã gặp phải sự phản đối của người dân do vị trí đặt trạm mà đa số cho là chưa hợp lý. Sự việc kéo dài đến nay và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí 1-2 tháng để làm rõ các vấn đề.