Tag:

cá hồi

TTCT - Thực đơn hải sản của một nhà hàng không chỉ phản ánh khẩu vị của thực khách mà còn cho biết mức độ dồi dào của những loài còn đang bơi xung quanh.

TTCT - Siêu thực phẩm (superfood) không phải là thuật ngữ khoa học (dinh dưỡng, an toàn thực phẩm hay y học). Không có định nghĩa khoa học về từ này, hay nói cách khác, khoa học không thừa nhận thực phẩm nào là “siêu” cả.