Tag:

câu chuyện nghề nghiệp

TTCT - Phóng viên ảnh chiến trường (Rapporteur de guerre) là tên một bộ phim tài liệu tham chiếu rất quý đối với nghề phóng viên ảnh (*) vì được nhìn từ người trong cuộc. Trước khi trở thành đạo diễn, ông Patrick Chauvel là phóng viên ảnh chiến trường và nhà báo. TTCT trao đổi với ông về câu chuyện nghề nghiệp nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.