Tag:

CEO TikTok

  • 06/04/2023
  • 705 từ

TTCT - Việc CEO TikTok ra điều trần trước Quốc hội Mỹ chỉ làm sâu sắc hơn khác biệt giữa các nhà lập pháp và người dùng ứng dụng này.