Tag:

chả cá

TTCT - Nhớ chuyện ngày xưa tôi được cụ Chư mời về ăn cỗ. Cụ Chư là bạn vong niên, nhà ở một cái làng ven đô còn rất đẹp. Cụ Chư mê sách cổ. Cụ bảo tôi đến thật sớm để cụ có bạn vong niên mà “chuyện trò cho vui ngày cỗ, chứ tôi còn ăn được là mấy”.