Tag:

chấm điểm xã hội

TTCT - Trong suốt và không có gì riêng tư không bị nhìn thấy - đó là một công dân người máy, chứ không phải một sinh vật có hỉ, nộ, ái, ố theo nhịp tim đập của mình...