Tag:

chăm sóc bệnh nhân

TTCT - Ở nhiều nước, tỉ lệ tái nhập viện được coi là thước đo chất lượng chăm sóc của bệnh viện. Tuy nhiên, khi tiến sĩ Harlan Krumholz ở Trung tâm Nghiên cứu kết quả và đánh giá tại Trường y, Đại học Yale, hỏi các bác sĩ về việc tái nhập viện, ông đã nhận được câu trả lời đáng tò mò.