Tag:

Chấn thương do chạy bộ

TTCT - Những bài tập vật lý trị liệu hiện nay ở VN bị xem là “trị liệu mù”, mới giải quyết sự phục hồi ở nơi tổn thương vật lý, về cơ, xương, khớp. Trong khi luyện tập trị liệu y học là sự kết hợp với máy móc hiện đại, và cả phục hồi hệ thần kinh - nơi điều khiển toàn bộ quá trình hoạt động của con người. Cùng vấn đề tâm lý.