Tag:

chạy vì tương lai

TTCT - Buổi sáng một ngày cuối năm 2015, gần 4.000 người trẻ đã tham gia cuộc chạy việt dã mang tên “Chạy vì tương lai” do JCI - một tổ chức của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ - tổ chức. Mặt trời chưa mọc, họ đã hồ hởi đến, hồ hởi tham gia các trò chơi, hồ hởi nhảy tập thể. Tất cả làm bừng lên sức sống, sức bật và nguồn năng lượng mới...