Tag:

Chỉ số hạnh phúc

TTCT - Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay nhắc nhân loại một thực tế: sự thừa mứa vật chất sẽ không kéo dài bởi tài nguyên trên Trái đất không phải là vô hạn. Các nhà hoạch định chiến lược đang đi tìm một thước đo mới cho sự thịnh vượng không chỉ dựa vào công thức tổng sản lượng nội địa (GDP). TTCT giới thiệu những nỗ lực này của thế giới.

TTCT - Thứ hạng cao trong xếp hạng chỉ số hạnh phúc thậm chí là một dấu hiệu cảnh báo chứ không phải là thứ để lạc quan tếu. Hiểu được thế nào là hạnh phúc, lại còn đo đếm được nó... liệu có dễ dàng như thế? Và có phải cứ tự hài lòng với bản thân là điều tốt?