Tag:

Chính sách thuế

  • 23/07/2023
  • 1829 từ

TTCT - Từ khi cải cách mở cửa tới nay, về cơ bản chính quyền Trung Quốc đã tuân thủ lời dặn của vị đệ nhất quân chủ nước này Khang Hi trước khi ông qua đời: "Vĩnh bất gia phú" (vĩnh viễn không tăng thuế), nhưng tình hình đang phải thay đổi.

TTCT - Không thể tư duy sở thuế chỉ như một cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ thu thuế, đó còn phải là một trong những cánh tay đắc lực nhất của chính quyền để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

TTCT - Thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các tài xế công nghệ đang làm việc cho các ứng dụng gọi xe bắt đầu phát sinh từ sau năm 2015. Đại diện Cục Thuế TP.HCM nhìn nhận hai điểm đang gây nhiều phản ứng từ các tài xế công nghệ hiện nay là tỉ lệ khấu trừ thuế trên doanh thu cao, trong khi ngưỡng chịu thuế TNCN (100 triệu đồng/năm) của đối tượng này quá thấp so với thực tiễn cuộc sống.