Tag:

Chơi đẹp

TTCT - Doanh nhân là một từ mới phổ biến trong mười năm trở lại đây. Nhìn lại lịch sử Việt Nam thì thấy doanh nhân trước đó có nhiều tên gọi, phản ánh những cách nhìn cao thấp khác nhau.