Cuộc đại di dân bên những dòng kênh

Sau dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, năm 2023 TP sẽ triển khai dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật (quận Bình Thạnh và Gò Vấp) trên chiều dài gần 9km, kinh phí đầu tư dự kiến gần 9.700 tỉ đồng, ảnh hưởng đến gần 1.900 hộ dân. Những kinh nghiệm và bài học nào từ quá khứ cần được đúc rút, và đâu là những vấn đề mới cần đối diện?