Đồng bằng & cuộc khủng hoảng mặn

Nước mặn ở ĐBSCL, "Xưa, nay và mai" sẽ thế nào, mà giờ người ta phải "Khát nước cạnh những dòng sông"? Còn chuyện dẫn nước nơi này cứu hạn nơi kia, hay "vẽ" lại dòng sông, thật ra là "Giải pháp hay giấc mơ?".