Tôi đi trồng một khu rừng

Một doanh nhân tìm kiếm mô hình kinh doanh ít rủi ro hơn, một người bản địa tìm lại lối sống xưa của dân tộc mình, một người tìm về gốc rễ của đời sống tâm linh; cả ba đều tin rằng rừng là câu trả lời. Rừng - sinh thể vĩ đại, nơi nương náu của vô vàn sinh thể khác - có khả năng tự tái lập qua một diễn thế phức tạp, với vô số tiến trình tự nhiên dù con người có ý thức về điều đó, có tham gia hay không. Tuyến bài do Hằng Mai chấp bút cho các tác giả.