Xin-cho-tặng giữa thời dịch giã

“Đời sống không cần đặt chân vào siêu thị”, vì đã có cộng đồng nơi người nuôi trồng và mua bán sản vật địa phương gặp nhau, mô hình đang được nhiều người hưởng ứng ở châu Âu. Hình thức trao đổi hàng hóa ngang giá kiểu “Hai heo đổi lấy một thuyền” hiện vẫn tồn tại ở thế kỷ 21, thậm chí còn khởi sắc hơn trước những khó khăn về thương mại và kinh tế do COVID-19 gây ra. Ngoài ra còn có mô hình “Không mua gì và nhận tình người” cũng phát triển với lý do tương tự.