Tag:

công nghệ bao bì

  • 18/03/2023
  • 871 từ

TTCT - Có một thời rất lâu, các nhà sản xuất ở Việt Nam không quan tâm đến chất lượng và hình thức bao bì, nhưng nay thì bao bì lại lên ngôi một cách bất thường.