Tag:

cop25

TTCT - Nếu các ngành công nghiệp phải giải bài toán “bắt và giữ” CO2 thì ở góc độ cá nhân, cắt giảm dấu chân carbon (carbon footprint) hay tham gia các chương trình bù đắp carbon (carbon offset) đang là xu hướng để mỗi người đóng góp vào nỗ lực chung nhằm chống biến đổi khí hậu.

TTCT - “Trái đất tươi đẹp - chúng ta lẽ ra đã có thể cứu nó, nhưng lũ chết tiệt chúng ta quá rẻ tiền và lười nhác”. Những lời đó của văn sĩ người Mỹ Kurt Vonnegut trong cuốn Người không quê hương có thể được khắc lên mộ chí của nền văn minh nếu như các hội nghị về biến đổi khí hậu, tiếp tục với COP25 ở Madrid vào đầu tháng 12 này, không thể giải quyết được vấn đề có lẽ là nghiêm trọng nhất với nhân loại hiện giờ.