Tag:

cư trú

TTCT - Cuốn sổ hộ khẩu hiện đang gây hoang mang, lúng túng, khó hiểu ở nhiều người dân: bỏ - chưa bỏ, thu hồi - chưa thu hồi, hết sử dụng - vẫn còn giá trị đến cuối năm 2022…