Tag:

đại hội đồng

TTCT - Lại một kỳ họp cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) kết thúc mà không có tiến triển gì ở cái "tháp Babel" đã lừng lững 71 năm tại New York.

TTCT - Khóa họp khoáng đại hằng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là dịp để mỗi quốc gia, dù lớn nhỏ, nói ra với toàn thế giới những vấn đề của mình, nhiều khi là với các láng giềng hay với các nước lớn. Năm nay cũng thế, một số ân oán đã được phơi bày...