Tag:

đại hội đồng

  • 01/10/2023
  • 1719 từ

TTCT - Khóa họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA), như mọi năm, thể hiện những tiếng nói khác nhau, bất đồng chính kiến. Giữa khung cảnh của những đôi co chiến tranh, cũng đã có những tiếng nói "con đường thứ ba".

  • 01/10/2023
  • 1323 từ

TTCT - Cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) thường niên là dịp náo loạn thành phố New York khi một số lớn nguyên thủ quốc gia trong 193 thành viên của tổ chức đến dự và đăng ký lên phát biểu ở diễn đàn thế giới này.

TTCT - Lại một kỳ họp cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) kết thúc mà không có tiến triển gì ở cái "tháp Babel" đã lừng lững 71 năm tại New York.

TTCT - Khóa họp khoáng đại hằng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là dịp để mỗi quốc gia, dù lớn nhỏ, nói ra với toàn thế giới những vấn đề của mình, nhiều khi là với các láng giềng hay với các nước lớn. Năm nay cũng thế, một số ân oán đã được phơi bày...