Tag:

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games)

TTCT - Indonesia đã đảm bảo để đại hội thể thao người khuyết tật của khu vực vẫn có thể diễn ra bình thường...