Tag:

dàn xếp tố tụng hình sự

  • 07/06/2023
  • 1815 từ

TTCT - Đại ngân hàng Deutsche Bank vừa chấp thuận "dàn xếp" trong một vụ kiện dân sự về một số giao dịch liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã lĩnh án.