Tag:

đạo diễn

  • 29/03/2023
  • 2035 từ

TTCT - Phim của Hà Lệ Diễm, bằng cách để nhân vật và cộng đồng tự kể câu chuyện của mình, chứng kiến những đòi hỏi tự do của cá nhân khi đối diện với ràng buộc truyền thống.

TTCT - Nghiêm Quỳnh Trang (sinh năm 1983 - giải kịch bản xuất sắc nhất YxineFF 2011 với phim Một cuộc thẩm vấn), Đoàn Trần Anh Tuấn (sinh năm 1987 - đạo diễn xuất sắc, giải Trái tim vàng YxineFF 2011 với phim Dưới bóng cây) và Nguyễn Khắc Huy (sinh năm 1986 - tác giả của Chuyện tào lao, Đường đua).