Tag:

dấu hiệu đe dọa

TTCT - Trung tuần tháng 1, báo chí đồng loạt thông tin về khả năng xảy ra cuộc chiến tại vùng Vịnh, trong khi Đài CNN của Mỹ chạy tựa: “Iran, Mỹ cần một bệ phóng đến lối ra”. Từ đó đến nay chiến tranh vẫn chưa bùng nổ. Câu chuyện thật sự như thế nào?