Tag:

Dạy học trực tuyến

TTCT - Trong mùa dịch Covid-19, khi tất cả các trường buộc phải chuyển sang hình thức dạy học online, một câu hỏi vốn lâu nay được nhiều người quan tâm lại càng được nhấn mạnh hơn: “Dạy và học online liệu có thay thế được cách làm truyền thống?”.

TTCT - Khi thầy và trò là đại diện cho hai thế hệ trước và sau sự lên ngôi của kỹ thuật số, việc “bỗng dưng” phải dạy học qua mạng làm bộc lộ khoảng cách thế hệ, nhưng cũng là dịp để học cách chung sống cùng nhau.