Tag:

Đi để hỏi

TTCT - Từ một nước đi sau khu vực về lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), Việt Nam đã trở thành nước đứng đầu về lĩnh vực này. Nhưng Thái Lan, Singapore mới là những nước đang thu hút rất nhiều bệnh nhân nước ngoài sử dụng dịch vụ này nhờ du lịch y tế phát triển.

TTCT - Khi đọc bài viết của Quỳnh Trân, tôi rất thích thú với mục 1 và 2 của bạn, đó là điều đáng mừng khi thế hệ trẻ của Việt Nam bây giờ ngày càng hội nhập với bạn bè thế giới, các em ngày càng năng động, ngày càng giỏi ngoại ngữ.