ĐẶNG ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Khi đọc bài viết của Quỳnh Trân, tôi rất thích thú với mục 1 và 2 của bạn, đó là điều đáng mừng khi thế hệ trẻ của Việt Nam bây giờ ngày càng hội nhập với bạn bè thế giới, các em ngày càng năng động, ngày càng giỏi ngoại ngữ.

Bạn đọc

TTCT - Hiện nay không ít người chê ngành sư phạm cũng như xem thường nghề giáo. Thật nghịch lý khi nghề dạy người và xây dựng nhân cách con người lại bị xem thường.

Bạn đọc

TTCT - Tôi đọc đi đọc lại bài viết “Năm nay tôi dạy thêm” của tác giả N.T.K.Q. rất nhiều lần. Cứ mỗi lần như thế, tôi dừng lại rất lâu trước những đoạn tác giả viết.