Tag:

đi tìm thời gian

TTCT - ​Nhiều người có thú vui sưu tập những thứ xa xưa. Xưa, một khái niệm tương đối về thời gian mà không ai dám định ra cụ thể. Bao lâu được gọi là xưa, nó cũng còn tùy vào thứ đồ vật.