Tag:

Điện bã mía

TTCT - Trên TTCT số 9 ngày 16-3, chuyên đề “Điện bã mía chờ cơ chế” nêu những vướng mắc khiến doanh nghiệp ngại đầu tư. Cơ chế hỗ trợ phát triển lĩnh vực này vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24-3, có hiệu lực từ ngày 10-5.

TTCT - Một trong những khó khăn đối với sự phát triển của năng lượng điện sinh khối tại Việt Nam chính là giá mua điện của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) dành cho các nguồn năng lượng điện sinh khối.

TTCT - Tổng lượng điện từ bã mía đưa lên lưới điện quốc gia mới ở mức 100 triệu kWh/năm, trong khi tiềm năng sản xuất của VN gấp mười lần con số này. Nhà đầu tư chưa dám làm vì còn chờ chính sách rõ ràng và giá mua điện của Nhà nước.