Tag:

đình công

TTCT - Mặc dù có những tín hiệu phục hồi khả quan trong sản xuất và nhu cầu tuyển dụng, những trục trặc trong quan hệ lao động diễn ra ngay những ngày sau Tết Nhâm Dần cho thấy để thực sự phục hồi sản xuất, cần thêm những đối thoại xã hội cởi mở và một vai trò lớn mạnh hơn của công đoàn.