Tag:

đốt sách

TTCT - 451 độ F là nhiệt độ giấy in sách bắt lửa và bốc cháy, cái tên này cũng bao hàm sự xung đột giữa hai biểu tượng của nền văn minh: lửa và sách. Đứng giữa cuộc xung đột đó là con người, trong một thế giới đã trở nên không thể chịu nổi.