Tag:

dự báo thời tiết

  • 10/05/2023
  • 1877 từ

TTCT - Tiến bộ khoa học công nghệ giúp việc dự báo thời tiết ngày càng chính xác hơn, nhưng điều đó không có nghĩa các ứng dụng thời tiết trên smartphone cũng đáng tin cậy. Chúng ta vẫn thường ngậm quả đắng vì trót tin vào app thời tiết.

TTCT - Thời tiết đang trở thành một lĩnh vực kinh doanh lớn, đặc biệt với sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp trong vai trò dự báo khí hậu và thiên tai.

TTCT - Trong số báo ra ngày 17-11, TTCT có bài Thời tiết và chi phí, đề cập chuyện các nước đầu tư lớn cho việc dự báo thời tiết để giảm thiểu thiệt hại, trong khi đó ở Việt Nam thì ngành dự báo thời tiết “mòn mỏi chờ kinh phí”. Các công ty tư nhân ở Mỹ đã nhảy vào lĩnh vực này và kiếm tiền như thế nào?