Tag:

Eo ơi Hà Nội đứng

TTCT - Hà Nội mang tiếng là “không vội được đâu” nhưng không có nghĩa là nó đứng im. Nếu nhìn vào tốc độ xây dựng thủ đô thì thậm chí ta phải gọi là “thần tốc”.