Tag:

gà tây

TTCT - Cần phải nói ngay năm nay người Mỹ vẫn có gà tây cho bữa tối mừng lễ Tạ ơn (25-11), bất chấp lo lắng nguồn cung thiếu hụt trước đó. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu món linh hồn của bữa tiệc thì với nhiều người không có vấn đề gì, thậm chí càng hay, bởi với họ, hai mùa Tạ ơn gắng gượng với COVID-19 vừa qua là cơ hội để mạnh dạn xóa bỏ truyền thống phải có bằng được gà tây cho ngày này.