Tag:

Giả dối

TTCT - Chuyện giáo viên cóp giáo án, mua giáo án đã là chuyện bình thường. Thế nhưng khi cấp quản lý tỉnh bơ trách: “Giáo án người ta tải lên mạng đủ kiểu, download rồi điền tên đóng tập có khó gì, vậy mà để bị ghi là dạy không có giáo án” thì không còn bình thường nữa rồi. Sao nghe nó kỳ quái, nản lòng, dở khóc dở cười...