Tag:

giai hạn

Bạn có thể đi học trường do tôn giáo kinh doanh, chữa bệnh ở nhà thương tôn giáo, nếu chữa khỏi thì mua bán ở cửa hàng tôn giáo hay ăn nhà hàng chay tịnh của chùa nào đầu tư. Chữa không được thì chết, và chôn ở nghĩa trang tôn giáo kinh doanh...

TTCT - ​Không rõ có là thậm xưng hay không khi cảm nhận rằng chưa bao giờ cúng kiếng, lễ bái, lễ hội... lại phát triển như ở cuối thập niên thứ nhì thế kỷ 21 này.