Tag:

giảm nghèo

TTCT - Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) định nghĩa “ngưỡng nghèo cùng cực của các nước thu nhập trung bình thấp” (tức bao gồm Việt Nam) là “dưới 3,2 USD/ngày” (tương đương hơn 75.000 đồng). WB cũng cam kết vào năm 2030 sẽ đạt mục tiêu xóa nghèo cùng cực.

TTCT - Đúng vào năm kết thúc hạn kỳ “Mục tiêu thiên niên kỷ”, mà mục tiêu thứ nhất là xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói vào năm 2015, đang dấy lên những trăn trở làm sao nâng hiệu quả chính sách giảm nghèo, xóa đi một trong những lo lắng nhất về cái “nghèo truyền kiếp”.

TTCT - Để một chính sách thẩm thấu vào thực tế thường mất ít nhất vài năm. Nếu một chính sách không thật sự “trúng” sẽ là một độ lùi nhiều năm tiếp đó để sửa chữa. Câu chuyện hỗ trợ giảm nghèo “nhanh và bền vững” trong chuyên đề này với vế “bền vững” còn bỏ ngỏ cho thấy từ việc ban hành đến cụ thể hóa chính sách cần cả viễn kiến và sự chăm chút trong thực hiện, chứ không đơn giản thuyết phục bằng con số tăng trưởng...

TTCT - Trong buổi quán triệt nghị quyết Trung ương 6 về giai cấp công nhân do Thành ủy TP.HCM tổ chức, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - trưởng Ban Dân vận Thành ủy - cho biết 12% trên tổng số công nhân tại TP.HCM có thu nhập hằng tháng từ 800.000đ trở xuống.