Tag:

gìn giữ hòa bình

  • 05/02/2023
  • 1804 từ

TTCT - Sau gần 70 năm, Nhật Bản một lần nữa điều chỉnh Hiến chương ODA trong năm 2023, đánh dấu sự thay đổi lần thứ ba.

  • TTCT
  • 21/12/2014
  • 449 từ

TTCT - Nhiệm vụ “cứu dân” đã và đang được thực hiện xuyên suốt cùng nhiệm vụ “cứu nước” trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong chiến tranh cách mạng và đặc biệt trong hòa bình, xây dựng Tổ quốc.