Tag:

giới hàn lâm

TTCT - Văn hóa “xóa sổ” là cách dịch tạm thời cụm từ “cancel culture”. Nghĩa bình thường của “cancel” là hủy bỏ (như hủy bỏ đăng ký với Netflix, hủy bỏ một đơn hàng mua qua mạng…), nay “cancel” còn được dùng để “tẩy chay”, “vứt bỏ”, “xóa sổ” một con người. Hiện tượng này đang lan truyền tai hại như một virus và sẽ còn tiếp diễn như một đặc điểm của thế giới nửa thực nửa ảo hiện nay.

TTCT - Xu hướng chọn người bên ngoài giới hàn lâm vào vai trò lãnh đạo trường ĐH đang gia tăng đáng kể, bất luận những tranh cãi vẫn đang diễn ra liên quan đến nó. Chúng ta nên khích lệ xu hướng này?