Tag:

gói hỗ trợ

TTCT - Con số 350 ngàn tỉ đồng cho gói hỗ trợ nền kinh tế Quốc hội vừa thông qua ở kỳ họp bất thường tuần rồi, so với con số cách đây 3 tháng Bộ Tài chính dự toán - gần 800 ngàn tỉ đồng - phản ánh phần nào thực trạng bức tranh tài chính và kinh tế năm 2022 và các năm tiếp theo.

TTCT - Chính phủ đã công bố loạt biện pháp hỗ trợ, chống suy giảm cho nền kinh tế với quy mô không nhỏ sau khi dịch COVID-19 có nguy cơ kéo dài và lan rộng. Liệu chúng sẽ mang lại tác động gì và rủi ro nào cần giám sát trong các năm tới?