Tag:

Gruzia

TTCT - Gió đã đổi chiều ở Gruzia sau khi bầu cử quốc hội ngày 1-10 đã bất ngờ đảo ngược cán cân quyền lực, với liên minh đối lập Ước mơ Gruzia giành tới 54,85% phiếu, vượt khá xa đảng cầm quyền Phong trào dân tộc thống nhất chỉ đạt 40,43% phiếu (*).