Tag:

Hang Sơn Đoòng

TTCT - Bạn bè của H’Anetta chọc cô: "Tour đi Sơn Đoòng giá 3.000 USD/người, đi 120 lần thì tốn hết 360.000 USD, quy đổi ra tiền Việt khoảng 9 tỉ đồng, sang đến thế là cùng!".

TTCT - Với dự án xây dựng cáp treo trong hang Sơn Đoòng, câu hỏi đặt ra là: việc phát triển hạ tầng du lịch có thật sự tỉ lệ thuận với lợi nhuận thu được từ du lịch?