Tag:

Hiểu nghèo thoát nghèo

TTCT - Tại sao người nghèo khi có thêm tiền lại quyết định mua đầu DVD thay vì mua thực phẩm? Tại sao người nghèo lại thích sinh nhiều con? Tại sao có những người nghèo không cho con đến trường, dù là trường công không mất tiền?

TTCT - Nghèo không chỉ là con số thu nhập bình quân đầu người dưới 1 USD/ngày, là cuốn sổ chứng nhận hộ nghèo hoặc những chật vật chạy từng bữa ăn của nhiều người dân. Hiểu được chúng ta đang nghèo như thế nào có thể là một tiền đề quan trọng để bước ra khỏi cái nghèo một cách thật sự.