Tag:

hòn đảo

TTCT - Dù đang vội vã chuyển chuyến ở sân bay Matxcơva, khi thấy một cô bán hàng thời trang nhoẻn cười cố gắng “ní hảo” có chút ngọng nghịu để mời mua hàng, như một phản xạ, không muốn nhận mình là người Tàu, tôi phải cố ngoái lại, “không, tôi không phải người Hoa”, rồi lại đi nhanh hết cỡ.