Tag:

hữu nghị

TTCT - Đầu tuần này, việc Ủy ban Kiểm tra trung ương Trung Quốc ra quyết định điều tra phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và cải cách quốc gia Lưu Thiết Nam là thể hiện đầu tiên của “cơn bão chống tham nhũng” dưới trào lãnh đạo mới từng được loan báo từ ngày 9-12 năm ngoái.