Tag:

Huy chương SEA Games

  • 12/06/2023
  • 403 từ

TTCT - Ai là tác giả của chủ trương tặng thưởng nữ VĐV cao hơn nam? Đó là ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM.