Tag:

Kẻ thua cuộc

TTCT - Một ai đó ngông nghênh, ngang ngạnh được người đời cho là “muốn làm trời”.